A29484409 - CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA
CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA

16.438 /
2.600.000 Ranking ventas

Detalle del BORME de CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA con CIF A29484409

en el Registro Mercantil de MÁLAGA.
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000090539 - Fecha Acto: 26/02/2019
  Revocaciones. Auditor: PEÑA RAMOS ELOY
  Aud.Supl.: JIMENEZ CHACON JOSE MARIA
  Nombramientos. Auditor: JIMENEZCHACON JOSE MARIA
  Aud.Supl.: SANCHEZ ARANDA JOSE LUIS
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 71, S 8, H MA 2169, I/A266 (15.02.19)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000261997 - Fecha Acto: 21/06/2018
  Ceses/Dimisiones. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP
  Aud.Supl.: PEÑA RAMOS ELOY
  Nombramientos. Auditor: PEÑARAMOS ELOY
  Aud.Supl.: JIMENEZ CHACON JOSE MARIA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 71, S 8, H MA 2169, I/A 265(12.06.18)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000162756 - Fecha Acto: 12/04/2018
  Revocaciones. Apo.Sol.: MAGARIÑO VISIEDO JOSE MARIA
  Apo.Sol.: PEREIRA NAVAS SALVADOR
  Apo.Sol.: MAGARIÑO VISIEDO JOSE MARIA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 71, S 8, H MA 2169, I/A 264 ( 4.04.18)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000070117 - Fecha Acto: 13/02/2018
  Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ PORRAS JOSE LUIS
  Apo.Sol.: MATEOS QUINTANILLA GONZALO
  Apo.Sol.: MAGARIÑO VISIEDO JOSEMARIA
  Apo.Sol.: MARTINEZ GARCIA ROSA MARIA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 71, S 8, H MA 2169, I/A 263 (29.01.18)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000047479 - Fecha Acto: 30/01/2018
  Nombramientos. Auditor: AUREN AUDITORES SP SLP
  Aud.Supl.: PEÑA RAMOS ELOY
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 70,S 8, H MA 2169, I/A 262 (18.01.18)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000517041 - Fecha Acto: 21/12/2016
  Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANCHEZ APELLANIZ MEINESZ FEDERICO
  Nombramientos. Adm. Unico: SANCHEZAPELLANIZ MEINESZ MIGUEL ANGEL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 70, S 8, H MA 2169, I/A 261 (13.12.16)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000187275 - Fecha Acto: 07/05/2015
  Reelecciones. Adm. Unico: SANCHEZ APELLANIZ MEINESZ FEDERICO
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 70, S 8, H MA2169, I/A 260 (28.04.15)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000187274 - Fecha Acto: 07/05/2015
  Modificaciones estatutarias. ADMINISTRACION SOCIAL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 70, S 8, H MA 2169, I/A 259(28.04.15)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000466388 - Fecha Acto: 31/10/2013
  Nombramientos. Apo.Sol.: MAGARIÑO VISIEDO JOSE MARIA
  Apo.Sol.: PEREIRA NAVAS SALVADOR
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542,F 70, S 8, H MA 2169, I/A 258 (22.10.13)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000124407 - Fecha Acto: 13/03/2013
  Revocaciones. Auditor: SARDON TORO RUBEN IGNACIO
  Aud.Supl.: PICAZO DIOS JOSE ANTONIO
  Nombramientos. Auditor: PEÑA RAMOS ELOY
  Aud.Supl.: JIMENEZ CHACON JOSE MARIA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 70, S 8, H MA 2169, I/A257 ( 4.03.13)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000379996 - Fecha Acto: 17/09/2012
  Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ APELLANIZ MEINESZ MIGUEL ANGEL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 69, S 8, HMA 2169, I/A 256 ( 5.09.12)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000379995 - Fecha Acto: 17/09/2012
  Nombramientos. Apoderado: CAÑEDO SANCHEZ ANGEL FERNANDO
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 69, S 8, H MA 2169,I/A 255 ( 5.09.12)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000139187 - Fecha Acto: 26/03/2012
  Nombramientos. Apo.Sol.: INVERSIONES RIOS MANANTIAL SL
  Apo.Sol.: FURQAN & AJWA SL
  Apo.Sol.: KAPLIEVA YULIANA
  Apo.Sol.: MERIDA ABADBURGOS JULIA
  Apo.Sol.: SEBTI YOUSSEF
  Apo.Sol.: JADYANI SAID
  Apo.Sol.: HUSSAIN TAJAMMAL
  Apo.Sol.: CASELLA CLAUDIA VERONICA
  Apo.Sol.: TOUMI ESSAID
  Apo.Sol.: ASHRAF SAHIRA
  Apo.Sol.: MARIN MATEOS ANTONIO
  Apo.Sol.: CARVALLO GUAMAN WILSON PEDRO
  Apo.Sol.: HUSNA YASMIN
  Apo.Sol.: DE LEON LORENZO YVELISSEANTONIA
  Apo.Sol.: MORALES SANTOS BETTY ELIANA
  Apo.Sol.: CHICA ZAMORA MARCO ANTONIO
  Apo.Sol.: PEREZ CURIEUX JORGE TULIO
  Apo.Sol.: PEREZMARTE CARLA DANIELA
  Apo.Sol.: ALI AHEAD
  Apo.Sol.: ULLAH ZAKA
  Apo.Sol.: ZABALA PITA ELICITA CALLETANA
  Apo.Sol.: NOUINI CHARAF NEDDINE
  Apo.Sol.: AARKOUBMOHAMED
  Apo.Sol.: AKARKACH MUSTAPHA
  Apo.Sol.: ZULETA GRANADA MARIO FERNANDO
  Apo.Sol.: HAYAT KHIZAR
  Apo.Sol.: LAMHAMDI SOUFIAN
  Apo.Sol.: MEDINACALDERON CELINA
  Apo.Sol.: BOULAHFA HAMZA
  Apo.Sol.: TITO EVARISTO GIOVANNI FRANCISCO
  Apo.Sol.: MAHMOOD TARIQ
  Apo.Sol.: OSPINA LOPEZ MILDREDBIBIANA
  Apo.Sol.: HUSSAIN PRINCE SAJID
  Apo.Sol.: PALACIOS VELASCO MARTHA LUCIA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 68, S 8, H MA2169, I/A 254 ( 8.03.12)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000118056 - Fecha Acto: 12/03/2012
  Ampliación de capital. Suscrito: 123.600,00 Euros
  Desembolsado: 123.600,00 Euros
  Suscrito: 426.600,00 Euros
  Desembolsado: 426.600,00 Euros
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 68, S 8, H MA 2169, I/A 253 ( 1.03.12)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000115626 - Fecha Acto: 09/03/2012
  Nombramientos. Apo.Sol.: ELECTROFACTORY ACTIVIDADES SL
  Apo.Sol.: LORENZ MAGDALENA
  Apo.Sol.: THANGALINGAMTHISHANTH
  Apo.Sol.: BORGES MARCELO
  Apo.Sol.: BAD ABDERRAHMANE SLIMANE
  Apo.Sol.: BALDERRAM SANDOVAL CARMEN ROSA
  Apo.Sol.: NAEENMOHAMMAD
  Apo.Sol.: ARSHAD ALI
  Apo.Sol.: GARCIA DE ZERDA MARTHA
  Apo.Sol.: MAJEED ABDUL
  Apo.Sol.: EL MOUNEBIH HASSAN
  Apo.Sol.: FERNANDEZ SANTOSJORGE LENIN
  Apo.Sol.: SAIDI KARIM
  Apo.Sol.: MUERAS ISAIAS ELIZABETH
  Apo.Sol.: MERINO MORENO MARIA SONIA
  Apo.Sol.: WASEEM AMIR
  Apo.Sol.: SAID MOUNIA
  Apo.Sol.: BCNGROUP INTERNATIONAL 2007 SL
  Apo.Sol.: JOUBNAN MOHAMMED
  Apo.Sol.: TAZOUTI FATIMA ZOHRA
  Apo.Sol.: QUIÑONES GALLEGO RAFAEL
  Apo.Sol.: LOBAHADEL
  Apo.Sol.: SULTAN MUHAMMAD
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 67, S 8, H MA 2169, I/A 252 (27.02.12)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000115625 - Fecha Acto: 09/03/2012
  Nombramientos. Apo.Sol.: BUCUR LUMINITA
  Apo.Sol.: BELAGHENE CELINE
  Apo.Sol.: AHMED HASSNA CHAHBIEP AIT
  Apo.Sol.: DIOP KHADIM
  Apo.Sol.: BOADUGLORIA
  Apo.Sol.: NORIEGA SAMANIEGO MARIANHILA NATASHA
  Apo.Sol.: KHAIRI HASSNA
  Apo.Sol.: JUSTO FLORES ROBERTO LUIS
  Apo.Sol.: VALENCIA ORTEGAMARIA ROVIRA
  Apo.Sol.: BELTRAN UREÑA MARIO ENRIQUE
  Apo.Sol.: PAZ MELLIZO ALEJANDRA
  Apo.Sol.: GALARRAGA VEGA MONICA GRACE
  Apo.Sol.: ZAHIDHUSSAIN KAZMI SYED
  Apo.Sol.: LHIOUI MUSTAPHA
  Apo.Sol.: ISLAM SHAHID
  Apo.Sol.: TRUBIECU SLL
  Apo.Sol.: BRASA BLANCO DANIEL
  Apo.Sol.: JALALBOUABID
  Apo.Sol.: MONTALBAN GAMEZ JUAN LUIS
  Apo.Sol.: KHAN ABDUL SALEEM
  Apo.Sol.: AHMED BACHIR AKHLAQ
  Apo.Sol.: FECHET MARIN VICTOR
  Apo.Sol.: ELBAKKALI TAOUFIK
  Apo.Sol.: SEAMARI FAHMI
  Apo.Sol.: IKENAZOR CHUKWUDI GEORGE
  Apo.Sol.: AMIN MUHAMMAD
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F66, S 8, H MA 2169, I/A 251 (27.02.12)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000089868 - Fecha Acto: 23/02/2012
  Nombramientos. Apo.Sol.: OSABU SERVICIOS SL
  Apo.Sol.: SANCHEZ CARMONA JUAN SEBASTIAN
  Apo.Sol.: RUIZ LEON MARIA LAURA
  Apo.Sol.: PEREZSANCHEZ PATRICIA
  Apo.Sol.: GARCIA MARIN WILSON EDUARDO
  Apo.Sol.: RUBIANO ZAPATA LUIS ALFONSO
  Apo.Sol.: SUVEJANU PETRICA
  Apo.Sol.: EL ELBODMOUSSI IHSAAN MOULAY
  Apo.Sol.: BENO DE AGRELA SUSANA REINA
  Apo.Sol.: MORA ROMERO SOFIA PETITA
  Apo.Sol.: KACI OMAR
  Apo.Sol.: MAHMOODARIF
  Apo.Sol.: GIESENOW LENIS PATRICIA
  Apo.Sol.: GALVIS QUINTERO ANGEL MAURICIO
  Apo.Sol.: CURI LUDEÑA MIGUEL
  Apo.Sol.: LAKHVINDER SINGHRANDHAWA SL
  Apo.Sol.: MAHMOOD HASSAN
  Apo.Sol.: PENEDES BCN 2010-786 SL
  Apo.Sol.: HIERREZUELO CASTELLANOS KENIA
  Apo.Sol.: VIAJES CELEBRESLATINOS SL
  Apo.Sol.: IQBAL AMJAD
  Apo.Sol.: GARCIA BRITO AGRIPINO ANTONIO
  Apo.Sol.: MOLLANO SILVIA ANAHI
  Apo.Sol.: EL KHATTABI MOHMED
  Apo.Sol.: TELEHADDISL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 65, S 8, H MA 2169, I/A 250 ( 9.02.12)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000071909 - Fecha Acto: 13/02/2012
  Nombramientos. Apo.Sol.: RAJIA AMADI HASSAN
  Apo.Sol.: FAVAP SERVICIOS Y SUMINISTROS SL
  Apo.Sol.: YOHANSYS TELECOMSL
  Apo.Sol.: HOUSSAINI BRAHIM
  Apo.Sol.: DAFIRI LEKBIR
  Apo.Sol.: HERRERO GOMEZ ESTAFANIA ISABEL
  Apo.Sol.: JOVINDAH MOBUSHER ZAHEER
  Apo.Sol.: NOREENKHAMSA
  Apo.Sol.: GOMEZ VICENTE LAURA INMACULADA
  Apo.Sol.: CASTARA TRADE SL
  Apo.Sol.: GONZAGA GONZALEZ ERASMO
  Apo.Sol.: ULHAQ INAM
  Apo.Sol.: KOUICHINOREDDIN EL
  Apo.Sol.: OUADAH ZOUAHIR
  Apo.Sol.: OWUSUAA-ASAMOAH REGINA
  Apo.Sol.: ISMAILI MOHAMED
  Apo.Sol.: REYANE EL HOSSAIN
  Apo.Sol.: PETRA TODOEXPORT SL
  Apo.Sol.: FARKHANI AMZIL MOSTAFA
  Apo.Sol.: HADDAD NADA
  Apo.Sol.: REZKI MIZZIAN MOHAMED
  Apo.Sol.: FERDI RACHID
  Apo.Sol.: ESTEPA FONTANAGERARDO
  Apo.Sol.: LACHHEB HAMID
  Apo.Sol.: ALBA DIGITAL COMUNICACIONES SL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 64, S 8, H MA 2169, I/A249 ( 1.02.12)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000061521 - Fecha Acto: 07/02/2012
  Nombramientos. Apo.Sol.: NELVOIP SL
  Apo.Sol.: RIFI MOHAMED
  Apo.Sol.: ADLAN KAMAL
  Apo.Sol.: NEDYALKOVA DIMITRINA GEORGIEVA
  Apo.Sol.: TALSIMOHAMED
  Apo.Sol.: MGBOKWERE CHRISTIAN
  Apo.Sol.: CLAVEROL REYES CLAUDIO ANTONIO
  Apo.Sol.: GONZALEZ ALAIN ALFONSO
  Apo.Sol.: KAURRAJWINDER
  Apo.Sol.: VACA RAMOS MONICA MIREYA
  Apo.Sol.: IQBAL HUMAYUN MUHAMMAD
  Apo.Sol.: COSWAY LAURENCE MICHAEL ANDREW
  Apo.Sol.: SOHAILMUHAMMAD
  Apo.Sol.: FABIAN SANCHEZ YESSENIA CELESTE
  Apo.Sol.: SMIDI MOHAMED
  Apo.Sol.: RAMIREZ PANIAGUA CLARA
  Apo.Sol.: RODRIGUEZ PAREDESALICIA CARMITA
  Apo.Sol.: BADI TECNOLOGIA SL
  Apo.Sol.: JULICO EXPORT 2010 SL
  Apo.Sol.: RAFIQUE TAHIR
  Apo.Sol.: ENRIQUEZ VINUEZA ELISA DELROCIO
  Apo.Sol.: RAFIQUE KASHIF
  Apo.Sol.: AKHARSHAH SYED ALI
  Apo.Sol.: STATA HAFIDA
  Apo.Sol.: SIAL TRADERS SL
  Apo.Sol.: SERVEIS MEHBUB BCN SL
  Apo.Sol.: CANCHAYACHAMORRO MARIA EUGENIA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 63, S 8, H MA 2169, I/A 248 (25.01.12)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000047961 - Fecha Acto: 31/01/2012
  Nombramientos. Apo.Sol.: EL KAMOUNI MOHAMED
  Apo.Sol.: GLOBAL AAN ORIENTAL SL
  Apo.Sol.: PINZON TABORDA CESAR AUGUSTO
  Apo.Sol.: ZIANIHICHAM
  Apo.Sol.: PINYMAS PARA TECNOLOGIAS SL
  Apo.Sol.: HERNANDEZ JIMENEZ ATHILA VIVIANA
  Apo.Sol.: RAMOS BLAS ALEXANDERFROILAN
  Apo.Sol.: ALARCON ALMEIDA CELSO MIGUEL
  Apo.Sol.: NUÑEZ ROSA JORGE ARMANDO
  Apo.Sol.: SINGH AMANDEEP
  Apo.Sol.: ASLAMMUHAMMAD
  Apo.Sol.: BAJWA ASIF MEHMOOD
  Apo.Sol.: MAQSOOD NAVEELA
  Apo.Sol.: AHMED IMTIAZ
  Apo.Sol.: SHOAIB AMIR
  Apo.Sol.: BIELCIKOVA PETRA
  Apo.Sol.: LOPEZBOLADO EDUARDO
  Apo.Sol.: HAMZA NADIA BOUKHEZAR NEE
  Apo.Sol.: TABANGO RUIZ LUIS RAMIRO
  Apo.Sol.: HUSSAIN SYED WASEEM
  Apo.Sol.: LIDIA ASG SL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 63, S 8, H MA 2169, I/A 247 (18.01.12)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000031061 - Fecha Acto: 23/01/2012
  Nombramientos. Apo.Sol.: PROMOTORA SAN MARTIN TENERIFE SL
  Apo.Sol.: ALSE WIDE TRADING SL
  Apo.Sol.: KHALE CONSTRUCCIONSOSONA SL
  Apo.Sol.: EL AJBARI AHMED
  Apo.Sol.: CELY CINTHYA ELIZABETH ANDRADE
  Apo.Sol.: HUNDE SONAYON PETER
  Apo.Sol.: RAJIA AMADI HASSAN
  Apo.Sol.: GADASAMIRA
  Apo.Sol.: ZARROUK HASSAN
  Apo.Sol.: KHALID ABDELLATIF
  Apo.Sol.: LOZANO MACHADO MARCO AURELIO
  Apo.Sol.: MENDEZ ERWIN SUAREZ
  Apo.Sol.: CHAMLALKHALIFA EL YAAKOUBI
  Apo.Sol.: ORTEGA JARAMILLO ANA LUCIA
  Apo.Sol.: MANDITA CAUA
  Apo.Sol.: GONZALEZ ELIZABETH ARIAS
  Apo.Sol.: MOUSSAOUI ELHASSANE
  Apo.Sol.: MAQBOOL MALIK ZAHID
  Apo.Sol.: BANARAS ALI TARAR
  Apo.Sol.: HAJJAOUI SANAA
  Apo.Sol.: GHZIEL AZIZ
  Apo.Sol.: VALVERDE NESTOR DANIEL
  Apo.Sol.: HAYATRIZWAN
  Apo.Sol.: KORODI ENIKO
  Apo.Sol.: SORIA MAJARENA JOSE LUIS
  Apo.Sol.: MARIN TAMAYO JUAN GABRIEL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F62, S 8, H MA 2169, I/A 246 (11.01.12)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000012284 - Fecha Acto: 10/01/2012
  Nombramientos. Apo.Sol.: LLAMA PLUS SL
  Apo.Sol.: DAKKAKI ANOUAR
  Apo.Sol.: FERNANDEZ TORRES SILVIA
  Apo.Sol.: IHISSATEN HAMID
  Apo.Sol.: USMANKHALID
  Apo.Sol.: RETIBUS SL
  Apo.Sol.: AHSAN MUHAMMAD
  Apo.Sol.: AMMAK MOHAMED
  Apo.Sol.: AMADOR AMADOR BRENDA NOHEMY
  Apo.Sol.: ASGHAR ALI
  Apo.Sol.: EHTISHAMRAZA SYED
  Apo.Sol.: GODFREY OYANI OZIEGBE
  Apo.Sol.: KHAN CASTILLO ATIF HASSAN
  Apo.Sol.: PETER DARIUS ADRIAN
  Apo.Sol.: AHMAD FAYYAZ
  Apo.Sol.: BEJRANEBOUCHAIB
  Apo.Sol.: BENJID SEGARI NADIA
  Apo.Sol.: MUNAWAR SAJIDA
  Apo.Sol.: PATEL AJITKUMAR AMBALAL
  Apo.Sol.: MBAYE SY MAKHARY
  Apo.Sol.: BENBRIKAABDELALAH
  Apo.Sol.: BARTOMEO AMANDA LUCIA
  Apo.Sol.: ENNACIRI LATIFA
  Apo.Sol.: HANINE NOURA
  Apo.Sol.: SANTANA RAMIREZ DANISA LUCIA
  Apo.Sol.: MASHOOQMUHAMMAD
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 61, S 8, H MA 2169, I/A 245 (28.12.11)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000515085 - Fecha Acto: 26/12/2011
  Nombramientos. Apo.Sol.: ANIBAL YEARITH SL
  Apo.Sol.: FAROOQ MUHAMMAD
  Apo.Sol.: FAMOUS JOY
  Apo.Sol.: MOHAMMAD NADEEM
  Apo.Sol.: ALIAKHTAR
  Apo.Sol.: BARRIGA RABANAL MIGUEL ANGEL
  Apo.Sol.: CABRERA QUITO MARIA VERONICA
  Apo.Sol.: AKHTAR ALI
  Apo.Sol.: NJIE HANNA MOJOKO
  Apo.Sol.: IQBALMAZHAR
  Apo.Sol.: ILYAS ASAD
  Apo.Sol.: EL GHAMMAT FOUAD
  Apo.Sol.: MIÑAN PINTO PATRICIO EDUARDO
  Apo.Sol.: HUSSAIN BABAR
  Apo.Sol.: ASIM SAMREEN
  Apo.Sol.: IDLIHALIMA
  Apo.Sol.: KILANY YOUSEF
  Apo.Sol.: FERNANDEZ FERNANDEZ TEODORO
  Apo.Sol.: AHMED ARIF
  Apo.Sol.: BOUCHEKOURT FATIHA
  Apo.Sol.: ORTEGA CARRILLOROSA ELENA
  Apo.Sol.: EBY OBASI ISAAC
  Apo.Sol.: SANCHEZ PASTRANA ALVARO
  Apo.Sol.: FAYYAD MAJID
  Apo.Sol.: NARVAEZ ARMIJOS CARLOS VLADIMIR
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 60, S 8, H MA 2169, I/A 244 (14.12.11)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000488220 - Fecha Acto: 07/12/2011
  Nombramientos. Apo.Sol.: JUCORVESA ALBACETE SL
  Apo.Sol.: DISTABAR GIRONA SLU
  Apo.Sol.: RIAZ MAHMOOD
  Apo.Sol.: MAQBOOLMUHAMMAD
  Apo.Sol.: AKAROUCH SEYOUR KARIM
  Apo.Sol.: AKHTER SUMAIRA
  Apo.Sol.: TRIVIÑO FLORES WINSTON WASHINGTON
  Apo.Sol.: BAIDIMHAMMED
  Apo.Sol.: LAKRIRICHI KAICHOH AHMED
  Apo.Sol.: CAMACHO MONAR WUILMAN PATRICIO
  Apo.Sol.: GARCIA VARAS MARTHA LISETH
  Apo.Sol.: SIMONNYRA
  Apo.Sol.: BUTT MUHAMMAD QADEER
  Apo.Sol.: GUL SHEIKH SAQIB
  Apo.Sol.: EL KAHI MOHAMED
  Apo.Sol.: AL B SIR ZHORA
  Apo.Sol.: EK BACHIRI LAHCEN
  Apo.Sol.: FARISSALOUA
  Apo.Sol.: BOUZIAN OMAR
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 59, S 8, H MA 2169, I/A 243 (21.11.11)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000488219 - Fecha Acto: 07/12/2011
  Nombramientos. Apo.Sol.: NZELIBE OSITA UDOKA
  Apo.Sol.: VILLANUEVA SILVA ISRAEL MANUEL
  Apo.Sol.: SILVA TITO ANTONY JACK
  Apo.Sol.: HUSSAINTALIB
  Apo.Sol.: LOPEZ SIGUENZA SONIA CARMITA
  Apo.Sol.: ONYEMAECHI ESELOJOR BENEDICT
  Apo.Sol.: AFZAAL MOHAMMAD
  Apo.Sol.: RASHIDMAHBOOBUR
  Apo.Sol.: EL KABOURI NORA
  Apo.Sol.: ZIBRIL ABDULHAKEEM
  Apo.Sol.: COSSIO ROJAS ANGELICA
  Apo.Sol.: DAVALOS TITO FELICITAS NORMA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 59, S 8, H MA 2169, I/A 242 (21.11.11)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000465419 - Fecha Acto: 22/11/2011
  Nombramientos. Apo.Sol.: LEON ASLALEMA JHONNY FERNANDEZ
  Apo.Sol.: KAUSAR REHANA
  Apo.Sol.: GONZALEZ MEJIA MAYERLIN
  Apo.Sol.: LAHMIDIGHIZLANE
  Apo.Sol.: JOBARTEH FATOUMATA
  Apo.Sol.: CALDARARU LUCICA
  Apo.Sol.: AMZIAB OTMAN
  Apo.Sol.: KHAN RASHID
  Apo.Sol.: ANWER ZAHID
  Apo.Sol.: ORTEGA CARRILLOMARIA AUGUSTA
  Apo.Sol.: ZEROUAL ABDERRAHMANE
  Apo.Sol.: TARI MOHAMED
  Apo.Sol.: TELLO SALAZAR CARLOS DAVID
  Apo.Sol.: DIENE ISSA
  Apo.Sol.: ILLESCASSALCEDO CYNTHYA
  Apo.Sol.: OULHRI MOHA
  Apo.Sol.: KASMI SKIKER SALIMA
  Apo.Sol.: JASAMO 2001 SL
  Apo.Sol.: ASIF CONDAL SL
  Apo.Sol.: CHAVEZ REYES GERTRUDISVIRGINIA
  Apo.Sol.: MAHREZ TAOUFIK
  Apo.Sol.: CARRILLO MIRANDA MANUEL ALEJANDRO
  Apo.Sol.: JULIA TAPIA ANA
  Apo.Sol.: KASSIMI CHARAF
  Apo.Sol.: MELNICVIORICA
  Apo.Sol.: PARIS RICO MARIA DEL CARMEN
  Apo.Sol.: BOUZOUAD DRISS
  Apo.Sol.: FERNANDEZ PETRALIA JUAN PABLO
  Apo.Sol.: FRANCUCCI MAUROJAVIER
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 58, S 8, H MA 2169, I/A 241 (10.11.11)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000444523 - Fecha Acto: 08/11/2011
  Nombramientos. Apo.Sol.: KASANA 786 SL
  Apo.Sol.: HUSSAIN TANVEER
  Apo.Sol.: MUSHTAQ MAJID
  Apo.Sol.: ASGHAR AQIB
  Apo.Sol.: SAAVEDRA VELAZQUEZMARIA DEL PINO
  Apo.Sol.: KALYAR AZHAR IQBAL
  Apo.Sol.: HUSSAIN MUBBASHAR
  Apo.Sol.: CAVERO NEGRE JOSEFA
  Apo.Sol.: YULOW RAPPU MARIAJULIA
  Apo.Sol.: ROSA GOMEZ JOSE LEONEL
  Apo.Sol.: ZUÑIGA GARCIA SEBASTIAN ANDREU
  Apo.Sol.: CANO MALDONADO LEIDY VIVIANA
  Apo.Sol.: RAFIMOHAMMAD
  Apo.Sol.: EL ASLA HICHAM
  Apo.Sol.: GRISALES GARCIA ESTER INES
  Apo.Sol.: MARQUES RODRIGUES REINILSON
  Apo.Sol.: TANVEER ASMA
  Apo.Sol.: CHESALAURA MARIA RALUCA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 57, S 8, H MA 2169, I/A 240 (26.10.11)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000444522 - Fecha Acto: 08/11/2011
  Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ GARCIA ROSA MARIA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 57, S 8, H MA 2169, I/A 239(26.10.11)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000436638 - Fecha Acto: 03/11/2011
  Nombramientos. Apo.Sol.: AGHNAOU AHMED
  Apo.Sol.: MORGUI MOHAMED
  Apo.Sol.: BELHASSAN FOUAD
  Apo.Sol.: AHMED BASHIR
  Apo.Sol.: LAAROUSSIAHMED
  Apo.Sol.: ASLAM MOHAMMAD
  Apo.Sol.: SAGHEER ABDUL
  Apo.Sol.: PERVEZ IQBAL
  Apo.Sol.: TRUJILLO SORIA MARINA
  Apo.Sol.: VARELA BECERRAALEXANDRA
  Apo.Sol.: SIMEONOVA SILVIYA YORDANOVA
  Apo.Sol.: VARGAS VALDES TERESA
  Apo.Sol.: FERREIRA DOS SANTOS INES FILIPA
  Apo.Sol.: ARIFMOHAMMAD
  Apo.Sol.: APONTE ALEXANDER RAMON ANTONIO
  Apo.Sol.: AMGHASS ABDESSLAM
  Apo.Sol.: YANEZ CHINCHAY LICETHALEXANDRA
  Apo.Sol.: LAHROUR LAHBIB
  Apo.Sol.: BOUHATTA OMAR
  Apo.Sol.: BAHETA ALI
  Apo.Sol.: MAKHLOUF ABDELOIHAB
  Apo.Sol.: DOUHAL AZIZ
  Apo.Sol.: LAREDJBELGACEM
  Apo.Sol.: RIBEIRO GOMES ELIETE FERNANDEZ
  Apo.Sol.: SANDOVAL VALLEJO MARIA DEL ROSARIO
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L3542, F 56, S 8, H MA 2169, I/A 238 (19.10.11)
 • CHANGE CENTER ENTIDAD DE PAGO SA -   Nº Acto: 000410476 - Fecha Acto: 17/10/2011
  Nombramientos. Apo.Sol.: GLOBAL PLANET MOVILES SL
  Apo.Sol.: ASMODI MOHAMED
  Apo.Sol.: KHAN CASTILLO NIÑA ANALYN
  Apo.Sol.: LEVI AMAOBIBEATRICE CHIGOZIE
  Apo.Sol.: CISNEROS CHAVEZ GLADYS
  Apo.Sol.: SHEIKH 2009 SL
  Apo.Sol.: BUSTINZA MENDOZA RAUL ENRIQUE
  Apo.Sol.: EL BOWADRANIFATIMA
  Apo.Sol.: ACEVO ACEVO VIRGILIO VICTOR
  Apo.Sol.: GUTIERREZ CALA JEANETH JIMENA
  Apo.Sol.: EUROPLINK CONNET SL
  Apo.Sol.: ABDELAZIZ YEHIAZAKARIA ABDALLA
  Apo.Sol.: SHABBIR HAIDER SL
  Apo.Sol.: MATURANA MENDEZ SERGIO MARCELO
  Apo.Sol.: SALEM MOUMEN
  Apo.Sol.: PUJANTE MARCOMIGUEL
  Apo.Sol.: LARISA ZONGA MONICA
  Apo.Sol.: KLEMAR ELECTRONICA SL
  Apo.Sol.: EL IDRISSI MALIKA
  Apo.Sol.: MBALLO OUMAR
  Apo.Sol.: UDDINE SHAMAS
  Apo.Sol.: ROCHDIABDELHADI
  Apo.Sol.: SHOUKAT ALI
  Apo.Sol.: ZBIR ZBIR ABDELILAH
  Apo.Sol.: MOHAMMAD NOOR
  Apo.Sol.: HUSSAIN FARYAD
  Apo.Sol.: DALLO OUMAROU
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de MÁLAGA T 4634, L 3542, F 55, S 8, H MA 2169, I/A 237 ( 4.10.11)

Ver más actos del borme

 • Cerrar
 • Informes Comerciales
 • Ranking empresas
 • Servicios
  • Tarificador descuento de pagarés
  • Empresas nuevas
  • Registro Mercantil
  • Calculadora IBAN
  • Ranking concursal
 • Licitaciones
 • Noticias
 • Opiniones
 • Iniciar sesión