A59345702 - VOPI 4 SA
VOPI 4 SA

VOPI 4 és un grup empresarial sòlid i experimentat que ofereix serveis integrals de construcció. VOPI 4 és especialista en l’edificació residencial, la no residencial i l’obra civil. Ha dut a terme més de 400 projectes, tant de nova constru...

2.385 /
2.600.000 Ranking ventas

Detalle del BORME de VOPI 4 SA con CIF A59345702

en el Registro Mercantil de BARCELONA.
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000013913 - Fecha Acto: 15/01/2019
  Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DAC AUDITORES CONSULTORES SLP
  AUDT.CTS.CON: DAC AUDITORES CONSULTORESSLP
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 46037 , F 72, S 8, H B 4361, I/A 47 ( 8.01.19)
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000385401 - Fecha Acto: 24/09/2018
  Revocaciones. Apoderado: ROMERO MARTINEZ JORGE
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 46037 , F 72, S 8, H B 4361, I/A 46 (14.09.18)
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000385400 - Fecha Acto: 24/09/2018
  Nombramientos. APODERAD.SOL: ALUM MARTINEZ XAVIER
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 46037 , F 71, S 8, H B 4361, I/A 45 (14.09.18)
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000118441 - Fecha Acto: 14/03/2018
  Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: BARNES SABATE JOSE MARIA
  ADM.SOLIDAR.: SOLER VILACLARA JORDI
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 46037 , F 71, S 8, H B 4361, I/A 44 ( 6.03.18)
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000330857 - Fecha Acto: 10/08/2017
  Nombramientos. APODERAD.SOL: LISO BARBERANA EVA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 46037 , F 71, S 8, H B 4361, I/A 43 ( 2.08.17)
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000330856 - Fecha Acto: 10/08/2017
  Nombramientos. APODERAD.SOL: MARTIN TUBERT CRISTINA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031 , F 80, S 8, H B 4361, I/A 42 (2.08.17)
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000330855 - Fecha Acto: 10/08/2017
  Nombramientos. APODERAD.SOL: SABATE CAMPS RICARD
  APODERAD.SOL: MARCOS MUNTAL MARC
  APODERAD.SOL: SANCHEZ SAUTUA IGNACIO
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031 , F 80, S 8, H B 4361, I/A 41 ( 2.08.17)
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000330854 - Fecha Acto: 10/08/2017
  Revocaciones. Apoderado: MARCOS MUNTAL MARC
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031 , F 80, S 8, H B 4361, I/A 40 ( 2.08.17)
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000021373 - Fecha Acto: 20/01/2016
  Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DAC AUDITORES CONSULTORES SLP
  AUDT.CTS.CON: DAC AUDITORES CONSULTORESSLP
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031 , F 79, S 8, H B 4361, I/A 39 (12.01.16)
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000272361 - Fecha Acto: 02/07/2014
  Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: MARTIN BARTOLOME JUAN
  Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: SOLER VILACLARA JORDI
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031 , F 79, S 8, H B 4361, I/A 38 (23.06.14)
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000231732 - Fecha Acto: 22/05/2013
  Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: MARTIN BARTOLOME JUAN
  ADM.SOLIDAR.: BARNES SABATE JOSE MARIA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031 , F79, S 8, H B 4361, I/A 37 (15.05.13)
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000533769 - Fecha Acto: 24/12/2012
  Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DAC AUDITORES CONSULTORES SLP
  AUDT.CTS.CON: DAC AUDITORES CONSULTORESSLP
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031 , F 79, S 8, H B 4361, I/A 36 (14.12.12)
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000471559 - Fecha Acto: 19/11/2012
  Modificaciones estatutarias. ARTICULO 29.- DETERMINACION DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DEADMINISTRACION SOCIAL
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031 , F 78, S 8, H B 4361, I/A 35 ( 7.11.12)
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000322619 - Fecha Acto: 01/08/2012
  Nombramientos. Apoderado: ROMERO MARTINEZ JORGE
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031 , F 78, S 8, H B 4361, I/A 34 (20.07.12)
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000068025 - Fecha Acto: 10/02/2012
  Nombramientos. Apoderado: MARCOS MUNTAL MARC
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031 , F 77, S 8, H B 4361, I/A 33 (31.01.12)
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000212039 - Fecha Acto: 15/07/2011
  Depósito de cuentas anuales (Junio de 2011) 2010
  CVE BORME-A-2012-29-08
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000207788 - Fecha Acto: 15/07/2011
  Cuentas consolidadas (Junio de 2011) 2010
  CVE BORME-B-2011-135-08
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000233357 - Fecha Acto: 01/06/2011
  Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ SAUTUA JESUS
  Apoderado: SOLER VILACLARA JORDI
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031 , F 76, S 8, HB 4361, I/A 32 (20.05.11)
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000622781 - Fecha Acto: 21/09/2010
  Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2010) 2009
  CVE BORME-A-2011-104-08
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000592834 - Fecha Acto: 21/09/2010
  Cuentas consolidadas (Agosto de 2010) 2009
  CVE BORME-B-2010-182-08
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 001037147 - Fecha Acto: 22/12/2009
  Cuentas consolidadas (Noviembre de 2009) 2008
  CVE BORME-B-2010-182-08
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000427724 - Fecha Acto: 14/10/2009
  Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DAC AUDITORES CONSULTORES SLP
  AUDT.CTS.CON: DAC AUDITORES CONSULTORESSLP
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031 , F 76, S 8, H B 4361, I/A 31 (29.09.09)
 • VOPI 4 SA -   Nº Acto: 000460279 - Fecha Acto: 23/09/2009
  Depósito de cuentas anuales (Agosto de 2009) 2008
  CVE BORME-A-2009-196-08
 • VOPI 4 S.A -   Nº Acto: 000434509 - Fecha Acto: 17/09/2008
  Reducción de capital. Importe reducción: 90.150,00 EUROS
  Resultante Suscrito: 270.450,00 EUROS
  Ampliación de capital. Suscrito: 854.550,00 EUROS
  Desembolsado: 854.550,00 EUROS
  Suscrito: 1.125.000,00 EUROS
  Desembolsado: 1.125.000,00 EUROS
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031, F 75, S 8, H B 4361, I/A 30 (1.09.08)
 • VOPI 4 S.A -   Nº Acto: 000422304 - Fecha Acto: 08/09/2008
  Modificaciones estatutarias. ART.29.-ATRIBUCION DE CARACTER GRATUITO AL CARGO DE ADMINISTRADOR
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031, F 75, S 8, H B 4361, I/A 29 (22.08.08)
 • VOPI 4 S.A -   Nº Acto: 000422303 - Fecha Acto: 08/09/2008
  Revocaciones. Consejero: LISO GUALLAR EDUARDO
  Presidente: LISO GUALLAR EDUARDO
  Cons.Del.Man: LISO GUALLAR EDUARDO
  Consejero: MARTIN BARTOLOME JUAN
  Secretario: MARTIN BARTOLOME JUAN
  Cons.Del.Man: MARTIN BARTOLOME JUAN
  Consejero: BARNES SABATE JOSE MARIA
  Cons.Del.Man: BARNES SABATE JOSE MARIA
  Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: MARTIN BARTOLOME JUAN
  ADM.SOLIDAR.: BARNES SABATE JOSE MARIA
  Modificaciones estatutarias. ARTS. 1 4,23,26 Y 28.- CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36030, F 75, S 8, H B 4360, I/A 28 (22.08.08)
 • VOPI 4 S.A -   Nº Acto: 000186637 - Fecha Acto: 29/03/2007
  Nombramientos. AUDIT.CUENT.: DAC AUDITORES CONSULTORES S.L
  AUDT.CTS.CON: DAC AUDITORES CONSULTORES S.L
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031, F 74, S 8, H B 4361, I/A 27 (6.03.07)
 • VOPI 4 S.A -   Nº Acto: 000047597 - Fecha Acto: 30/01/2006
  Nombramientos. AUDIT.CUENT.: AUDITORES ASOCIADOS AETEC S.L
  AUDT.CTS.CON: AUDITORES ASOCIADOS AETEC S.L
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031, F 74, S 8, H B 4361, I/A 26 (9.01.06)
 • VOPI 4 S.A -   Nº Acto: 000532017 - Fecha Acto: 16/12/2005
  Nombramientos. Consejero: LISO GUALLAR EDUARDO
  Presidente: LISO GUALLAR EDUARDO
  Cons.Del.Man: LISO GUALLAR EDUARDO
  Consejero: MARTIN BARTOLOME JUAN
  Secretario: MARTIN BARTOLOME JUAN
  Cons.Del.Man: MARTIN BARTOLOME JUAN
  Consejero: BARNES SABATE JOSE MARIA
  Cons.Del.Man: BARNES SABATE JOSE MARIA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031, F 73, S 8, H B 4361, I/A 25 (24.11.05)
 • VOPI 4 S.A -   Nº Acto: 000380419 - Fecha Acto: 01/09/2005
  Nombramientos. Apoderado: MARTIN BARTOLOME JUAN
  Apoderado: BARNES SABATE JOSE MARIA
  Datos Registrales BORME, Registro Mercantil de BARCELONA T 36031, F 73, S 8, H B 4361, I/A 24 (16.08.05)

Ver más actos del borme

 • Cerrar
 • Informes Comerciales
 • Ranking empresas
 • Servicios
  • Tarificador descuento de pagarés
  • Empresas nuevas
  • Registro Mercantil
  • Calculadora IBAN
  • Ranking concursal
 • Licitaciones
 • Noticias
 • Opiniones
 • Iniciar sesión