Licitaciones

y contratos públicos
Esta herramienta permite acceder en tiempo real a todas las nuevas

Licitaciones y Contratos Públicos

de una manera rápida y sencilla, gracias a nuestro avanzado gestor que posibilita filtrar la información según los intereses del usuario.

Toda la información procede de boletines oficiales y de la Plataforma de Contratación del Estado.
Descuento de pagarés

Expediente

Estado de la Licitación

Fecha Publicación (Desde)
Fecha Publicación (Hasta)

Tipo de anuncio

Procedimiento

Tipo de administración

Subtipo Administración

Tipo contrato

Subtipo Contrato

Importe Estimado (desde)

Importe Estimado (hasta)

Clasificación (CPV)

División

Realizar Búsqueda Limpiar Campos
Información procedente de Boletines Oficiales y de la Plataforma de Contratación del Estado

Número total de licitaciones censadas en Infocif: 165.059

Anuncio de Licitación - MSM 2018/17 - Subministrament furgoneta elèctrica en modalitat rènting

Expediente: MSM 2018/17
Fecha publicación: 27/04/2018 00:00
Título del contrato: Subministrament furgoneta elèctrica en modalitat rènting
Categoria: Vehículos de motor para el transporte de mercancías.
Tipo de contrato: Suministros
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 34.710,60 €

Organo de contratación: Ajuntament de Montmeló
Codigo CPV / Categoría: 34130000 / Vehículos de motor para el transporte de mercancías.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - Entitats municipals de Catalunya>Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça - La seu del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça és un edifici que la corporació va adquirir a EHNER l'any 1990 i va condicionar com tal seu durant l'any 1991 iniciant la seva funció a finals d'aquest any. Es tracta d'un edifici situat al conjunt construït per ENHER els anys 40 tenint, aquest edifici concret, la funció d'allotjament - residència destinat a les necessitats de dita empresa hidroelèctrica. L'actuació de 1991 va consistir en reformes de distribució d'espais i estructurals a la planta baixa (creació de la recepció, sala de plens, despatxos, accés) així com certes operacions de condicionament a les plantes primera i sota coberta. Uns vuit anys desprès, es van plantejar unes segones obres de condicionament i habilitació d'espais en el context de la creació de l'actual sala de sessions, desplaçament del despatx de la Presidència, reubicació dels Serveis Socials i Gerència i altres actuacions puntuals. Actualment l'edifici de la seu comarcal te pendents dues qüestions : - Necessitat de més espai de treball / disponibilitat d'espai per ubicar-lo. - Necessitat de salvar barreres arquitectòniques en l'accés a les plantes primera i sota coberta i de comptar amb un bany adaptat. Per tractar les anteriors mancances, fou encarregada la redacció d'un projecte de reforma i condicionament el qual va ser aprovat inicialment pel Ple 184-3/2017 8; 11/10/2017 i, desprès de la seva tramitació, definitivament pel Ple 187-1/2018 8; 22/03/2018. Es concreten les obres en l'habilitació de nous espais operatiu a la part del darrera de l'edifici, ocupant part de l'antic jardí i integració de dits espais a l'edifici general i en les obres de reforma a l'edifici existent per a la instal·lació d'un aparell elevador i la formació d'un bany adaptat.

Expediente: Entitats municipals de Catalunya>Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
Fecha publicación: 27/04/2018 00:00
Título del contrato: La seu del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça és un edifici que la corporació va adquirir a EHNER l'any 1990 i va condicionar com tal seu durant l'any 1991 iniciant la seva funció a finals d'aquest any. Es tracta d'un edifici situat al conjunt construït per ENHER els anys 40 tenint, aquest edifici concret, la funció d'allotjament - residència destinat a les necessitats de dita empresa hidroelèctrica. L'actuació de 1991 va consistir en reformes de distribució d'espais i estructurals a la planta baixa (creació de la recepció, sala de plens, despatxos, accés) així com certes operacions de condicionament a les plantes primera i sota coberta. Uns vuit anys desprès, es van plantejar unes segones obres de condicionament i habilitació d'espais en el context de la creació de l'actual sala de sessions, desplaçament del despatx de la Presidència, reubicació dels Serveis Socials i Gerència i altres actuacions puntuals. Actualment l'edifici de la seu comarcal te pendents dues qüestions : - Necessitat de més espai de treball / disponibilitat d'espai per ubicar-lo. - Necessitat de salvar barreres arquitectòniques en l'accés a les plantes primera i sota coberta i de comptar amb un bany adaptat. Per tractar les anteriors mancances, fou encarregada la redacció d'un projecte de reforma i condicionament el qual va ser aprovat inicialment pel Ple 184-3/2017 8; 11/10/2017 i, desprès de la seva tramitació, definitivament pel Ple 187-1/2018 8; 22/03/2018. Es concreten les obres en l'habilitació de nous espais operatiu a la part del darrera de l'edifici, ocupant part de l'antic jardí i integració de dits espais a l'edifici general i en les obres de reforma a l'edifici existent per a la instal·lació d'un aparell elevador i la formació d'un bany adaptat.
Categoria: Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales.
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 167.132,41 €

Organo de contratación: Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça
Codigo CPV / Categoría: 45211350 / Trabajos de construcción de inmuebles multifuncionales.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio Previo - CQ. AB-14009.F3 - Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres d'ampliació a tercer carril i nova calçada lateral a la calçada sentit Terrassa. Fase 3. Tram: Sabadell - Terrassa. Clau: AB-14009.F3

Expediente: CQ. AB-14009.F3
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de control de qualitat de les obres d'ampliació a tercer carril i nova calçada lateral a la calçada sentit Terrassa. Fase 3. Tram: Sabadell - Terrassa. Clau: AB-14009.F3
Categoria: Servicios de ensayo o consultoría técnicos.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 229.338,84 €

Organo de contratación: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codigo CPV / Categoría: 71621000 / Servicios de ensayo o consultoría técnicos.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio Previo - OP. HGG-16274 - Execució de les obres d'ampliació el bloc quirúrgic i de l'Hospital de dia oncològic (ICO) de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Clau: HGG-16274

Expediente: OP. HGG-16274
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: Execució de les obres d'ampliació el bloc quirúrgic i de l'Hospital de dia oncològic (ICO) de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Clau: HGG-16274
Categoria: Trabajos de construcción de establecimientos hospitalarios.
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 5.976.973,94 €

Organo de contratación: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codigo CPV / Categoría: 45215140 / Trabajos de construcción de establecimientos hospitalarios.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio Previo - OP. IAG-07283.A - Execució de les obres d'ampliació i reforma de l'IES Josep Brugulat, de Banyoles. Clau: IAG-07283.A

Expediente: OP. IAG-07283.A
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: Execució de les obres d'ampliació i reforma de l'IES Josep Brugulat, de Banyoles. Clau: IAG-07283.A
Categoria: Trabajos de construcción de autopistas y carreteras.
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 5.578.512,40 €

Organo de contratación: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codigo CPV / Categoría: 45233100 / Trabajos de construcción de autopistas y carreteras.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 2018/016 - «subministrament de carburant per al conjunt de vehicles i maquinària diversa propietat de l'Ajuntament de Granollers, els seus organismes autònoms i societats municipals.»

Expediente: 2018/016
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: «subministrament de carburant per al conjunt de vehicles i maquinària diversa propietat de l'Ajuntament de Granollers, els seus organismes autònoms i societats municipals.»
Categoria: Gasoil.
Tipo de contrato: Suministros
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 124.545,46 €

Organo de contratación: Ajuntament de Granollers
Codigo CPV / Categoría: 09134100 / Gasoil.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Formalización - CTTI-2017-26-P1 - Pròrroga del contracte de l'oficina de suport a l'arquitectura i integració de solucions (C2), derivat de l'Acord Marc per a la prestació de serveis de suport als processos de gestió de les TIC de la Generalitat de Catalunya.

Expediente: CTTI-2017-26-P1
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: Pròrroga del contracte de l'oficina de suport a l'arquitectura i integració de solucions (C2), derivat de l'Acord Marc per a la prestació de serveis de suport als processos de gestió de les TIC de la Generalitat de Catalunya.
Categoria: Servicios de gestión relacionados con la informática.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Derivado de acuerdo marco
Importe Estimado*: 500.148,00 €

Organo de contratación: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Codigo CPV / Categoría: 72510000 / Servicios de gestión relacionados con la informática.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 19/2018 (4) - Licitació per seleccionar els patrocinadors del Concurs de Castells 2018 a Tarragona

Expediente: 19/2018 (4)
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: Licitació per seleccionar els patrocinadors del Concurs de Castells 2018 a Tarragona
Categoria: Servicios de publicidad y de marketing.
Tipo de contrato: Privado
Procedimiento: Normas Internas
Importe Estimado*: 50.000,00 €

Organo de contratación: Ajuntament de Tarragona
Codigo CPV / Categoría: 79340000 / Servicios de publicidad y de marketing.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - CCA. 6U7U4ZU - 2017/111868. Servicio de mantenimiento integral de analizadores y secuenciadores, ubicados en el laboratorio del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, de la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada

Expediente: CCA. 6U7U4ZU
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Adjudicatario: LIFE TECHNOLOGIES, S.A.
Título del contrato: 2017/111868. Servicio de mantenimiento integral de analizadores y secuenciadores, ubicados en el laboratorio del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, de la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada
Categoria: Servicios de reparación y mantenimiento de equipos médicos.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 103.128,00 €
Importe Adjudicado*: 10.312.704,00 €

Organo de contratación: Servicio Andaluz de Salud
Lugar de ejecución: España - Granada
()
Codigo CPV / Categoría: 50421000 / Servicios de reparación y mantenimiento de equipos médicos.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - C/15/2018 - Prestación del servicio de Agencia de Viajes para la gestión y organización logística de los viajes internacionales con motivo del Foro Agroalimentario el 12 y 13 de junio de 2018

Expediente: C/15/2018
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: Prestación del servicio de Agencia de Viajes para la gestión y organización logística de los viajes internacionales con motivo del Foro Agroalimentario el 12 y 13 de junio de 2018
Categoria: Servicios de viajes.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 150.000,00 €

Organo de contratación: Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (ASTUREX)
Codigo CPV / Categoría: 63515000 / Servicios de viajes.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Formalización - 18-71-0070 - El servicio cuya contratación se propone tiene como objetivo la gestión y prestación del servicio de Viajes Juveniles que se desarrolla dentro del programa Udaraba de actividades juveniles durante el verano del año 2018

Expediente: 18-71-0070
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: El servicio cuya contratación se propone tiene como objetivo la gestión y prestación del servicio de Viajes Juveniles que se desarrolla dentro del programa Udaraba de actividades juveniles durante el verano del año 2018
Categoria: Servicios de colonias de vacaciones para niños.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Negociado sin publicidad
Importe Estimado*: 57.927,27 €

Organo de contratación: Director/a-Gerente
Codigo CPV / Categoría: 55243000 / Servicios de colonias de vacaciones para niños.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Formalización - EJIE-002-2018 - Servicios de Mantenimiento de Licencias SAP

Expediente: EJIE-002-2018
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: Servicios de Mantenimiento de Licencias SAP
Categoria: Servicios informáticos.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Restringido
Importe Estimado*: 1.776.053,66 €

Organo de contratación: Director General, Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración o Consejo de Administración, según las Instrucciones Internas de Contratación de EJIE, S.A.
Codigo CPV / Categoría: 72500000 / Servicios informáticos.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Formalización - 2017/945-528 (7-EPP-17-015) - Execució de les obres contingudes en el projecte de Renovació del clavegueram dels carrers d'En Roig, Sant Antoni, Sant Feliu i Sant francesc

Expediente: 2017/945-528 (7-EPP-17-015)
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: Execució de les obres contingudes en el projecte de Renovació del clavegueram dels carrers d'En Roig, Sant Antoni, Sant Feliu i Sant francesc
Categoria: Obras de alcantarillado.
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 348.350,40 €

Organo de contratación: Ajuntament de Vilassar de Mar
Codigo CPV / Categoría: 45232400 / Obras de alcantarillado.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 2018-041 - Contratación de servicios de consultoría para el asesoramiento a empresas andaluzas y a Extenda Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., en el marco del servicio Extenda Estrategia y Posicionamiento de Marca para la Internacionalización

Expediente: 2018-041
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: Contratación de servicios de consultoría para el asesoramiento a empresas andaluzas y a Extenda Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., en el marco del servicio Extenda Estrategia y Posicionamiento de Marca para la Internacionalización
Categoria: Servicios de consultoría en gestión de marketing.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 209.000,00 €

Organo de contratación: Agencia Andaluza de Promoción Exterior S.A. (EXTENDA)
Codigo CPV / Categoría: 79413000 / Servicios de consultoría en gestión de marketing.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 2017/000171 - SIA. Servicio para llevar a cabo los trabajos de Instalación de cajas verdes y respuesta a incidencias en embarcación del sistema de localización y seguimiento de embarcaciones pesqueras andaluzas (SLSEPA). ANUALIDAD 2018

Expediente: 2017/000171
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: SIA. Servicio para llevar a cabo los trabajos de Instalación de cajas verdes y respuesta a incidencias en embarcación del sistema de localización y seguimiento de embarcaciones pesqueras andaluzas (SLSEPA). ANUALIDAD 2018
Categoria: Servicios relacionados con el sistema de localización.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 197.425,47 €

Nombre administración: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (CCAA Andalucía)
Organo de contratación: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
Localidad o Provincia: Sevilla
Codigo CPV / Categoría: 79714100 / Servicios relacionados con el sistema de localización.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Formalización - 9000020058 - servicio de apoyo analitico externo al laboratorio de control de la calidad ambiental (net574364)

Expediente: 9000020058
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: servicio de apoyo analitico externo al laboratorio de control de la calidad ambiental (net574364)
Categoria: Servicios de análisis.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 34.390,74 €

Nombre administración: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CCAA Andalucía)
Organo de contratación: Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
Localidad o Provincia: Sevilla
Codigo CPV / Categoría: 71620000 / Servicios de análisis.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - EXPT17-00274 - soporte operaciones en campo para las telecomunicaciones de la junta de andalucía

Expediente: EXPT17-00274
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: soporte operaciones en campo para las telecomunicaciones de la junta de andalucía
Categoria: Servicios de red informática.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 705.116,33 €

Nombre administración: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio (CCAA Andalucía)
Organo de contratación: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL)
Localidad o Provincia: Sevilla
Codigo CPV / Categoría: 72700000 / Servicios de red informática.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 00013/ISE/2018/SE - sustitucion de cubierta de fibrocemento en el ceip albaicin. el viso del alcor (sevilla) (41602387)

Expediente: 00013/ISE/2018/SE
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: sustitucion de cubierta de fibrocemento en el ceip albaicin. el viso del alcor (sevilla) (41602387)
Categoria: Trabajos de construcción de edificios escolares.
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 97.776,35 €

Nombre administración: Consejería de Educación (CCAA Andalucía)
Organo de contratación: Agencia Pública Andaluza de Educación
Localidad o Provincia: Camas (Sevilla)
Codigo CPV / Categoría: 45214200 / Trabajos de construcción de edificios escolares.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - A4.321.998/2111 - optimización de la eficacia y reducción de pérdidas en los depósitos reguladores de huelva

Expediente: A4.321.998/2111
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: optimización de la eficacia y reducción de pérdidas en los depósitos reguladores de huelva
Categoria: Trabajos de construcción de reacondicionamiento de canalizaciones de agua.
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 1.267.159,60 €

Nombre administración: Delegaciiones Territoriales de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CCAA Andalucía)
Organo de contratación: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva
Localidad o Provincia: Huelva
Codigo CPV / Categoría: 45232151 / Trabajos de construcción de reacondicionamiento de canalizaciones de agua.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - CA-13/2017 - Servicio de centro de día para personas mayores en situación de dependencia en centros de titularidad pública denominados UED Cuevas de Almanzora (Cuevas de Almanzora, Almería) y UED Virgen de la Capilla (Jaén)

Expediente: CA-13/2017
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: Servicio de centro de día para personas mayores en situación de dependencia en centros de titularidad pública denominados UED Cuevas de Almanzora (Cuevas de Almanzora, Almería) y UED Virgen de la Capilla (Jaén)
Categoria: Servicios de centros de día.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 1.560.932,40 €

Nombre administración: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (CCAA Andalucía)
Organo de contratación: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Localidad o Provincia: Sevilla
Codigo CPV / Categoría: 85312100 / Servicios de centros de día.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 23/2018 - redacción del proyecto constructivo de la edar y aa.vv. de santisteban del puerto (jaén). clave a5.323.1145/0411

Expediente: 23/2018
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: redacción del proyecto constructivo de la edar y aa.vv. de santisteban del puerto (jaén). clave a5.323.1145/0411
Categoria: Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 56.524,79 €

Nombre administración: Delegaciiones Territoriales de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CCAA Andalucía)
Organo de contratación: Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén
Localidad o Provincia: Jaén
Codigo CPV / Categoría: 71242000 / Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 00897/ISE/2017/MA - ejecución de obras para la sustitución de cubierta, canalones y bajantes de fibrocemento en el ei gibraljaire. málaga

Expediente: 00897/ISE/2017/MA
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: ejecución de obras para la sustitución de cubierta, canalones y bajantes de fibrocemento en el ei gibraljaire. málaga
Categoria: Trabajos de construcción de edificios escolares.
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 73.400,10 €

Nombre administración: Consejería de Educación (CCAA Andalucía)
Organo de contratación: Agencia Pública Andaluza de Educación
Localidad o Provincia: Camas (Sevilla)
Codigo CPV / Categoría: 45214200 / Trabajos de construcción de edificios escolares.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Formalización - contr/2017/000000039 - Servei d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil professional

Expediente: contr/2017/000000039
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: Servei d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil professional
Categoria: Servicios de corretaje de seguros.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Negociado sin publicidad
Importe Estimado*: 387.014,22 €

Organo de contratación: Institut d'Assistència Sanitària (IAS)
Codigo CPV / Categoría: 66518100 / Servicios de corretaje de seguros.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Formalización - DAM-HJAR/2018-01 - Presupuesto base de licitación

Expediente: DAM-HJAR/2018-01
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: Presupuesto base de licitación
Categoria: Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores.
Tipo de contrato: Suministros
Procedimiento: Derivado de acuerdo marco
Importe Estimado*: 33.114,31 €

Organo de contratación: Gerencia Área Sanitaria I
Codigo CPV / Categoría: 33652000 / Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Formalización - EXP. 73/2018 - Ús i explotació del bar de la zona esportiva municipal ZEM

Expediente: EXP. 73/2018
Fecha publicación: 03/05/2018 00:00
Título del contrato: Ús i explotació del bar de la zona esportiva municipal ZEM
Categoria: Servicios de hostelería.
Tipo de contrato: Gestion de Servicios Públicos
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 3.636,36 €

Organo de contratación: Ajuntament de Vallromanes
Codigo CPV / Categoría: 55100000 / Servicios de hostelería.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Formalización - CEB-2018-00008 - Servei per direcció d'execució de les obres de l'escola Ignasi Iglesias

Expediente: CEB-2018-00008
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: Servei per direcció d'execució de les obres de l'escola Ignasi Iglesias
Categoria: Supervisión del trabajo de construcción.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 139.391,67 €

Organo de contratación: Consorci d'Educació de Barcelona
Codigo CPV / Categoría: 71247000 / Supervisión del trabajo de construcción.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Formalización - C02/009/2017 - Realización de actividades complementarias y de colaboración en la gestión recaudatoria, de los ingresos de derecho público, en vía ejecutiva, así como la tramitación de las resoluciones de aplazamientos y de fraccionamientos de deudas atribuidas al ...

Expediente: C02/009/2017
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: Realización de actividades complementarias y de colaboración en la gestión recaudatoria, de los ingresos de derecho público, en vía ejecutiva, así como la tramitación de las resoluciones de aplazamientos y de fraccionamientos de deudas atribuidas al ...
Categoria: Servicios jurídicos.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 7.801.652,91 €

Organo de contratación: Consejero/a de Hacienda y Economía
Codigo CPV / Categoría: 79100000 / Servicios jurídicos.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Formalización - ADMON.07/2017 - Prestación del servicio de mantenimiento integral de los Centros gestionados por la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A

Expediente: ADMON.07/2017
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: Prestación del servicio de mantenimiento integral de los Centros gestionados por la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A
Categoria: Reparación y mantenimiento de instalaciones.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 104.475,00 €

Organo de contratación: Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A. (SODEVA)
Codigo CPV / Categoría: 45259000 / Reparación y mantenimiento de instalaciones.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Formalización - 88/2018 - Lot 1: Subministrament, en règim de lloguer, d'equipament d'il·luminació per a "4YFN 2018" Lot 2: Subministrament, en règim de lloguer, d'equipament audiovisual per a "4YFN 2018"

Expediente: 88/2018
Fecha publicación: 26/04/2018 00:00
Título del contrato: Lot 1: Subministrament, en règim de lloguer, d'equipament d'il·luminació per a "4YFN 2018" Lot 2: Subministrament, en règim de lloguer, d'equipament audiovisual per a "4YFN 2018"
Tipo de contrato: Suministros
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 140.000,00 €

Organo de contratación: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Formalización - CTTI-2015-205 - Obres de reforma i millora de les instal·lacions de ventilació del CTTI

Expediente: CTTI-2015-205
Fecha publicación: 22/02/2106 00:00
Título del contrato: Obres de reforma i millora de les instal·lacions de ventilació del CTTI
Categoria: Trabajos de instalación de ventilación.
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Negociado sin publicidad
Importe Estimado*: 187.124,20 €

Organo de contratación: CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (CTTI)
Codigo CPV / Categoría: 45331210 / Trabajos de instalación de ventilación.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
* Importe sin impuestos (27/04/2018 8:05:23) Información procedente de Boletines Oficiales y de la Plataforma de Contratación del Estado Ver más Licitaciones
 • Cerrar
 • Informes Comerciales
 • Ranking empresas
 • Servicios
  • Tarificador descuento de pagarés
  • Empresas nuevas
  • Registro Mercantil
  • Calculadora IBAN
  • Ranking concursal
 • Licitaciones
 • Noticias
 • Opiniones
 • Iniciar sesión