Licitaciones

y contratos públicos
Esta herramienta permite acceder en tiempo real a todas las nuevas

Licitaciones y Contratos Públicos

de una manera rápida y sencilla, gracias a nuestro avanzado gestor que posibilita filtrar la información según los intereses del usuario.

Toda la información procede de boletines oficiales y de la Plataforma de Contratación del Estado.
Descuento de pagarés

Expediente

Estado de la Licitación

Fecha Publicación (Desde)
Fecha Publicación (Hasta)

Tipo de anuncio

Procedimiento

Tipo de administración

Subtipo Administración

Tipo contrato

Subtipo Contrato

Importe Estimado (desde)

Importe Estimado (hasta)

Clasificación (CPV)

División

Realizar Búsqueda Limpiar Campos
Información procedente de Boletines Oficiales y de la Plataforma de Contratación del Estado

Número total de licitaciones censadas en Infocif: 265.470

Anuncio de Licitación - 2019/688 - Prestació del Servei de dinamització de 14 exposicions i l'activitat "Arenys de Flors" inclosa la infraestructura necessària per prestar aquest servei

Expediente: 2019/688
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Prestació del Servei de dinamització de 14 exposicions i l'activitat "Arenys de Flors" inclosa la infraestructura necessària per prestar aquest servei
Categoria: Servicios de organización de ferias y exposiciones.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 10.815,00 €

Organo de contratación: Ajuntament d'Arenys de Mar
Codigo CPV / Categoría: 79956000 / Servicios de organización de ferias y exposiciones.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 04/2019 - Servei de neteja del Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal

Expediente: 04/2019
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Servei de neteja del Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal
Categoria: Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto simplificado
Importe Estimado*: 40.000,00 €

Organo de contratación: Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal
Codigo CPV / Categoría: 90911000 / Servicios de limpieza de viviendas, edificios y ventanas.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 2019_20014 - Serveis professionals d'assessorament jurídic especialitzat en dret civil en interès de l'INCASÒL, i en relació amb la demanda núm. 666/2017, de reclamació de quantitat, nul·litat de la compra-venda i acció restitutòria interposada per VARAL REAL ESTATE, SLU, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 26 de Barcelona

Expediente: 2019_20014
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Serveis professionals d'assessorament jurídic especialitzat en dret civil en interès de l'INCASÒL, i en relació amb la demanda núm. 666/2017, de reclamació de quantitat, nul·litat de la compra-venda i acció restitutòria interposada per VARAL REAL ESTATE, SLU, davant el Jutjat de Primera Instància núm. 26 de Barcelona
Categoria: Servicios jurídicos.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto simplificado
Importe Estimado*: 80.000,00 €

Organo de contratación: Institut Català del Sòl (INCASÒL)
Codigo CPV / Categoría: 79100000 / Servicios jurídicos.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 1819/2019 - Prestació del servei de recollida i transport fins a la planta de tractament de la fracció de rebuig dels residus de la zona de càmpings

Expediente: 1819/2019
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Prestació del servei de recollida i transport fins a la planta de tractament de la fracció de rebuig dels residus de la zona de càmpings
Categoria: Servicios de recogida de basuras.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto simplificado
Importe Estimado*: 48.007,44 €

Organo de contratación: Ajuntament de Roda de Barà
Codigo CPV / Categoría: 90511300 / Servicios de recogida de basuras.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - AD2019/01 - Servicios de secretaría técnica para la asistencia en la organización y gestión del festival Passion for Knowledge 2019 organizado por la Fundación Donostia International Physics Center

Expediente: AD2019/01
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Servicios de secretaría técnica para la asistencia en la organización y gestión del festival Passion for Knowledge 2019 organizado por la Fundación Donostia International Physics Center
Categoria: Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 130.365,00 €

Organo de contratación: Director
Codigo CPV / Categoría: 79950000 / Servicios de organización de exposiciones, ferias y congresos.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 01/2019 - Substitució lluminàries existents per lluminàries LED a l'enllumenat públic de Sant Miquel de Balenyà

Expediente: 01/2019
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Substitució lluminàries existents per lluminàries LED a l'enllumenat públic de Sant Miquel de Balenyà
Categoria: Luces para alumbrado exterior.
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Abierto simplificado
Importe Estimado*: 41.598,40 €

Organo de contratación: Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel deBalenyà
Codigo CPV / Categoría: 31527200 / Luces para alumbrado exterior.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - Exp. 001/19 - És objecte del present plec la contractació promoguda per Mollet Impulsa SL del subministrament de l' arrendament de taules, carpes, cadires, equip de música estovalles, grups electrògens i instal·lació elèctrica. Inclou el transport, muntatge i desmuntatge dels materials i estructures descrites en aquest expositiu amb suport tècnic durant la celebració dels esdeveniments.

Expediente: Exp. 001/19
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: És objecte del present plec la contractació promoguda per Mollet Impulsa SL del subministrament de l' arrendament de taules, carpes, cadires, equip de música estovalles, grups electrògens i instal·lació elèctrica. Inclou el transport, muntatge i desmuntatge dels materials i estructures descrites en aquest expositiu amb suport tècnic durant la celebració dels esdeveniments.
Categoria: Obras auxiliares para tuberías y cables.
Tipo de contrato: Suministros
Procedimiento: Abierto simplificado
Importe Estimado*: 24.645,00 €

Organo de contratación: Mollet Impulsa, SL
Codigo CPV / Categoría: 45232000 / Obras auxiliares para tuberías y cables.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - IT-2019-20044 - Subministrament de divers vestuari per a la Direcció General de la Policia, per a l'any 2019, dividit en 9 lots.

Expediente: IT-2019-20044
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Subministrament de divers vestuari per a la Direcció General de la Policia, per a l'any 2019, dividit en 9 lots.
Categoria: Uniformes de policía.
Tipo de contrato: Suministros
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 705.406,00 €

Organo de contratación: Departament d'Interior
Codigo CPV / Categoría: 35811200 / Uniformes de policía.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 65/19 - Explotació del bar, la neteja i el manteniment de totes les insstal·lacions del recinta de les piscines municipals, el control d'accés al recinte, així com la venda d'entrades durant la temporada d'estiu.

Expediente: 65/19
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Explotació del bar, la neteja i el manteniment de totes les insstal·lacions del recinta de les piscines municipals, el control d'accés al recinte, així com la venda d'entrades durant la temporada d'estiu.
Categoria: Servicios de gestión de bares.
Tipo de contrato: Concesión de servicios
Procedimiento: Abierto simplificado
Importe Estimado*: 826,44 €

Organo de contratación: Ajuntament dels Alamús
Codigo CPV / Categoría: 55410000 / Servicios de gestión de bares.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 03/2019 - Implantació d'un sistema compacte seqüencial de depuració per a millorar la qualitat de l'efluent i així poder complir els requisits mínims exigits per l'Agència Catalana de l'Aigua, respecte dels sitemes de sanejament domèstic autònom amb l'objectiu de solucionar les deficiències observades del sistema de tractament de les aigües residuals del nucli de Clariana

Expediente: 03/2019
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Implantació d'un sistema compacte seqüencial de depuració per a millorar la qualitat de l'efluent i així poder complir els requisits mínims exigits per l'Agència Catalana de l'Aigua, respecte dels sitemes de sanejament domèstic autònom amb l'objectiu de solucionar les deficiències observades del sistema de tractament de les aigües residuals del nucli de Clariana
Categoria: Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación.
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Abierto simplificado
Importe Estimado*: 41.322,31 €

Organo de contratación: Ajuntament d'Argençola
Codigo CPV / Categoría: 45230000 / Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica, de autopistas, carreteras, aeródromos y vías férreas; trabajos de explanación.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio Previo - 33/2019 - Servei de menjador social: elaboració, transport i repartiment d'àpats

Expediente: 33/2019
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Servei de menjador social: elaboració, transport i repartiment d'àpats
Categoria: Servicios de suministro de comidas.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 0,00 €

Organo de contratación: Ajuntament de Castelldefels
Codigo CPV / Categoría: 55320000 / Servicios de suministro de comidas.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Formalización - C2N01-06CR-0518-0070 - Campaña de promoción online en el marco del FIM Road Racing World Championship Grand Prix (Moto GP)

Expediente: C2N01-06CR-0518-0070
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Campaña de promoción online en el marco del FIM Road Racing World Championship Grand Prix (Moto GP)
Categoria: Servicios de publicidad y de marketing.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Negociado sin publicidad
Importe Estimado*: 50.000,00 €

Organo de contratación: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A.
Codigo CPV / Categoría: 79340000 / Servicios de publicidad y de marketing.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - PASA 5/19 - Suministro de Esponja Jabonosa desechable 120 g/m2 gel para la Agencia Sanitaria Poniente

Expediente: PASA 5/19
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Suministro de Esponja Jabonosa desechable 120 g/m2 gel para la Agencia Sanitaria Poniente
Categoria: Productos para la higiene personal.
Tipo de contrato: Suministros
Procedimiento: Abierto simplificado
Importe Estimado*: 17.400,00 €

Organo de contratación: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente de Almería
Codigo CPV / Categoría: 33700000 / Productos para la higiene personal.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - OBE 19/18 - Contracte de subministrament de bosses per nutrició parenteral amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Expediente: OBE 19/18
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Contracte de subministrament de bosses per nutrició parenteral amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Categoria: Productos de nutrición parenteral.
Tipo de contrato: Suministros
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 46.993,00 €

Organo de contratación: Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Codigo CPV / Categoría: 33692200 / Productos de nutrición parenteral.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 337/2019 - 1. L'objecte del present contracte és establir les condicions econòmiques i administratives que han de regir la contractació del servei d'assessorament pressupostari, econòmic i financer de l'Ajuntament d'Alp: Col.laboració en la tramitació dels expedients relatius a la gestió pressupostària, tributaria i d'intervenció municipal. Col.laboració en la confecció de l'esborrany de pressupost i ordenances municipals: partides de despeses, ingressos, elaboració de l'expedient municipal, estudis econòmics per la redacció i modificació de les ordenances fiscals, resolució d'al¿legacions i propostes de modificació. Suport al seguiment del Marc pressupostari: Estats d'execució trimestrals i anual. Suport a l'elaboració de l'expedient del compte general: memòria i resolució d'al¿legacions. Seguiment d'expedients en matèria de subvencions. Actualitzacions del deute viu. Càlcul del període mig de pagament a proveïdors. Esforç fiscal i cost efectiu dels serveis. Mecanització de dades en les plataformes públiques. Suport i seguiment de les declaracions tributaries i de la Tresoreria de la Seguretat Social.

Expediente: 337/2019
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: 1. L'objecte del present contracte és establir les condicions econòmiques i administratives que han de regir la contractació del servei d'assessorament pressupostari, econòmic i financer de l'Ajuntament d'Alp: Col.laboració en la tramitació dels expedients relatius a la gestió pressupostària, tributaria i d'intervenció municipal. Col.laboració en la confecció de l'esborrany de pressupost i ordenances municipals: partides de despeses, ingressos, elaboració de l'expedient municipal, estudis econòmics per la redacció i modificació de les ordenances fiscals, resolució d'al¿legacions i propostes de modificació. Suport al seguiment del Marc pressupostari: Estats d'execució trimestrals i anual. Suport a l'elaboració de l'expedient del compte general: memòria i resolució d'al¿legacions. Seguiment d'expedients en matèria de subvencions. Actualitzacions del deute viu. Càlcul del període mig de pagament a proveïdors. Esforç fiscal i cost efectiu dels serveis. Mecanització de dades en les plataformes públiques. Suport i seguiment de les declaracions tributaries i de la Tresoreria de la Seguretat Social.
Categoria: Servicios de contabilidad.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto simplificado
Importe Estimado*: 22.251,43 €

Organo de contratación: Ajuntament d'Alp
Codigo CPV / Categoría: 79211000 / Servicios de contabilidad.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio Previo - Identificador de Expediente No definido - Tratamiento de Aguas Residuales de Orbaizeta

Expediente: Identificador de Expediente No definido
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Tratamiento de Aguas Residuales de Orbaizeta
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 0,00 €

Organo de contratación: Director Gerente de NILSA
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Formalización - C2N01-06AO-1018-0122 - distribucion de lanyards de andalucia durante la feria fitur 2019

Expediente: C2N01-06AO-1018-0122
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: distribucion de lanyards de andalucia durante la feria fitur 2019
Categoria: Servicios de publicidad y de marketing.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Negociado sin publicidad
Importe Estimado*: 16.200,00 €

Organo de contratación: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A.
Codigo CPV / Categoría: 79340000 / Servicios de publicidad y de marketing.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 2019/015 - Ejecución del -Proyecto de sustitución de carpinterías en patios interiores de Amara Berri Urbieta-

Expediente: 2019/015
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Ejecución del -Proyecto de sustitución de carpinterías en patios interiores de Amara Berri Urbieta-
Categoria: Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación.
Tipo de contrato: Obras
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 197.484,70 €

Organo de contratación: Concejal delegado de Hacienda y Finanzas
Codigo CPV / Categoría: 45214000 / Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 900142/19 - Direcció de les obes de les instal·lacions del projecte executiu dela nova seu de la Policia Local a Barberà del Vallès

Expediente: 900142/19
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Direcció de les obes de les instal·lacions del projecte executiu dela nova seu de la Policia Local a Barberà del Vallès
Categoria: Servicios de gestión de obras.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto simplificado
Importe Estimado*: 21.470,77 €

Organo de contratación: Àrea Metropolitana de Barcelona
Codigo CPV / Categoría: 71540000 / Servicios de gestión de obras.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 2388 - Suministro de sulfato de aluminio líquido

Expediente: 2388
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Suministro de sulfato de aluminio líquido
Categoria: Sulfato de aluminio.
Tipo de contrato: Suministros
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 650.000,00 €

Organo de contratación: Comité directivo
Codigo CPV / Categoría: 24313123 / Sulfato de aluminio.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - CONTR 2019 0000027583 - servi mantmo sist informac página web de las rtl

Expediente: CONTR 2019 0000027583
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: servi mantmo sist informac página web de las rtl
Categoria: Servicios de mantenimiento de sistemas.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 198.210,00 €

Organo de contratación: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Secretaría General Técnica
Codigo CPV / Categoría: 50324100 / Servicios de mantenimiento de sistemas.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Resolución de Adjudicación - P.N.S.P. 2018-8-1 - Reactivos para ser utilizados dentro de un sistema de automatización total o Laboratorio Core en el Hospital Univeristario La Paz

Expediente: P.N.S.P. 2018-8-1
Fecha publicación: 18/03/2019 00:00
Título del contrato: Reactivos para ser utilizados dentro de un sistema de automatización total o Laboratorio Core en el Hospital Univeristario La Paz
Categoria: Reactivos de laboratorio
Tipo de contrato: Suministros
Procedimiento: Negociado sin publicidad
Fecha recepción de ofertas: 18/03/2019 23:59
Importe Estimado*: 7.324.661,16 €

Nombre administración: Consejería de Sanidad (CCAA Madrid)
Organo de contratación: Q7800001E - Servicio Madrileño de Salud - Hospital La Paz
Localidad o Provincia: Madrid
Codigo CPV / Categoría: 33696500 / Reactivos de laboratorio
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Composición mesa de contratación permanente - MAR PAPC 2019-1-8 - Marcapasos, desfibriladores, electrodos y holter implantables para el Hospital Universitario de Getafe

Expediente: MAR PAPC 2019-1-8
Fecha publicación: 18/03/2019 16:31
Título del contrato: Marcapasos, desfibriladores, electrodos y holter implantables para el Hospital Universitario de Getafe
Categoria: Desfibrilador
Tipo de contrato: Suministros
Procedimiento: Abierto
Fecha recepción de ofertas: 16/04/2019 23:59
Importe Estimado*: 710.239,45 €

Nombre administración: Consejería de Sanidad (CCAA Madrid)
Organo de contratación: Q7800001E - Servicio Madrileño de Salud - Hospital Universitario de Getafe
Localidad o Provincia: Madrid
Codigo CPV / Categoría: 33182100 / Desfibrilador
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

SD - 6011900114 - Servicio de migración de los productos BMC instalados en el centro de operaciones de mantenimiento y de monitorización de instalaciones y telecomunicaciones (COMMIT) de Metro de Madrid

Expediente: 6011900114
Fecha publicación: 18/03/2019 14:31
Título del contrato: Servicio de migración de los productos BMC instalados en el centro de operaciones de mantenimiento y de monitorización de instalaciones y telecomunicaciones (COMMIT) de Metro de Madrid
Categoria: Paquetes de software y sistemas de información
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Fecha recepción de ofertas: 30/04/2019 12:00
Importe Estimado*: 1.400.000,00 €

Nombre administración: Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras (CCAA Madrid)
Organo de contratación: Q7800001E - Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras (CCAA Madrid)
Localidad o Provincia: Madrid
Codigo CPV / Categoría: 48000000 / Paquetes de software y sistemas de información
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

  Licit@ - AM PA SUM-43/2018 - Suministro de sistemas de monitorización continua de glucosa (tres lotes), con destino a todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud.

Expediente: AM PA SUM-43/2018
Fecha publicación: 18/03/2019 14:31
Título del contrato: Suministro de sistemas de monitorización continua de glucosa (tres lotes), con destino a todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud.
Categoria: Sistema de monitorización de los pacientes
Tipo de contrato: Suministros
Procedimiento: Abierto
Fecha recepción de ofertas: 16/04/2019 23:59
Importe Estimado*: 19.948.923,60 €

Nombre administración: Consejería de Sanidad (CCAA Madrid)
Organo de contratación: Q7800001E - Servicio Madrileño de Salud - Servicio Madrileño de Salud
Localidad o Provincia: Madrid
Codigo CPV / Categoría: 33195000 / Sistema de monitorización de los pacientes
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Composición de la Mesa de Contratación - P.A. 2018-0-110 - Suministro de Dializadores Especiales para realización de Hemodialisis en el Hospital Universitario 12 de Octubre

Expediente: P.A. 2018-0-110
Fecha publicación: 18/03/2019 12:31
Título del contrato: Suministro de Dializadores Especiales para realización de Hemodialisis en el Hospital Universitario 12 de Octubre
Categoria: Dispositivos para hemodiálisis
Tipo de contrato: Suministros
Procedimiento: Abierto
Fecha recepción de ofertas: 09/04/2019 18:00
Importe Estimado*: 77.344,80 €

Nombre administración: Consejería de Sanidad (CCAA Madrid)
Organo de contratación: Q7800001E - Servicio Madrileño de Salud - Hospital Universitario Doce de Octubre
Localidad o Provincia: Madrid
Codigo CPV / Categoría: 33181000 / Dispositivos para hemodiálisis
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

  Licit@ - PAS SER-10/2019 (A/SER-003970/2019) - Apoyo a la gestión de pruebas selectivas para acceso a la condición de personal estatutario fijo

Expediente: PAS SER-10/2019 (A/SER-003970/2019)
Fecha publicación: 18/03/2019 10:32
Título del contrato: Apoyo a la gestión de pruebas selectivas para acceso a la condición de personal estatutario fijo
Categoria: Servicios de análisis de datos
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto simplificado
Fecha recepción de ofertas: 05/04/2019 14:00
Importe Estimado*: 57.300,00 €

Nombre administración: Consejería de Sanidad (CCAA Madrid)
Organo de contratación: Q7800001E - Servicio Madrileño de Salud - Servicio Madrileño de Salud
Localidad o Provincia: Madrid
Codigo CPV / Categoría: 72316000 / Servicios de análisis de datos
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - 2018MOB193CA - Contracte de serveis de manteniment integral preventiu, correctiu i millores de les dependències de la Divisió d'Aparcaments de Barcelona de Serveis Municipals (BSM). Lot 1.- Aparcaments zona nord Lot 2.- Aparcaments zona sud

Expediente: 2018MOB193CA
Fecha publicación: 28/03/2019 00:00
Título del contrato: Contracte de serveis de manteniment integral preventiu, correctiu i millores de les dependències de la Divisió d'Aparcaments de Barcelona de Serveis Municipals (BSM). Lot 1.- Aparcaments zona nord Lot 2.- Aparcaments zona sud
Categoria: Servicios de reparación y mantenimiento.
Tipo de contrato: Servicios
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 2.510.520,75 €

Organo de contratación: Barcelona de Serveis Municipals SA
Codigo CPV / Categoría: 50000000 / Servicios de reparación y mantenimiento.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Anuncio de Licitación - PA 2018-0 508 - Suministro de Medicamentos Daptomicina 350 mg y 500 mg a adjudicar por procedimiento abierto mediante criterio único para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

Expediente: PA 2018-0 508
Fecha publicación: 28/03/2019 00:00
Título del contrato: Suministro de Medicamentos Daptomicina 350 mg y 500 mg a adjudicar por procedimiento abierto mediante criterio único para el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Categoria: Antibacterianos para uso sistémico.
Tipo de contrato: Suministros
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 287.164,80 €

Organo de contratación: Hospital Clínico San Carlos
Codigo CPV / Categoría: 33651100 / Antibacterianos para uso sistémico.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
* Importe sin impuestos (19/03/2019 9:05:27) Información procedente de Boletines Oficiales y de la Plataforma de Contratación del Estado Ver más Licitaciones
 • Cerrar
 • Informes Comerciales
 • Ranking empresas
 • Servicios
  • Tarificador descuento de pagarés
  • Empresas nuevas
  • Registro Mercantil
  • Calculadora IBAN
  • Ranking concursal
 • Licitaciones
 • Noticias
 • Opiniones
 • Iniciar sesión