A63319008 - ECONOCOM PRODUCTS& SOLUTIONS SA
ECONOCOM PRODUCTS& SOLUTIONS SA

6.126 /
2.600.000 Ranking ventas

Licitaciones y concursos públicos de ECONOCOM PRODUCTS& SOLUTIONS SA

Adjudicaciones públicas (Censadas en Infocif 7)

La cantidad agregada de las Licitaciones de ECONOCOM PRODUCTS& SOLUTIONS SA en el periodo entre 2008 y 2015 totaliza 7, mostrándose como los organismos con mayor volumen contratado Rectorado de la Universidad de Vigo y Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P..

Adjudicación - E5/20 - Adquisición de emergencia de 1500 ordenadores portátiles para docencia

Expediente: E5/20
Fecha publicación: 04/11/2020 19:37
Adjudicatario: ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS SA
Título del contrato: Adquisición de emergencia de 1500 ordenadores portátiles para docencia
Categoria: Ordenadores portátiles.
Tipo de contrato: Suministros
Procedimiento: COMPRA DE EMERGENCIA
Importe Estimado*: 583.485,00 €
Importe Adjudicado*: 200.000,00 €

Nombre administración: Rectorado de la Universidad de Vigo
Organo de contratación: Q8650002B - Rectorado de la Universidad de Vigo
Localidad o Provincia: Vigo
Lugar de ejecución: Edificio Exeria
España (ES)
Plazo de ejecución: 49  días
Fecha adjudicación: 04/11/2020  01:00
Nota: Expediente de emergencia
Codigo CPV / Categoría: 30213100 / Ordenadores portátiles.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Rectificación de Adjudicación - 2020/312001228/362 - suministro e instalación de equipamiento audiovisual

Expediente: 2020/312001228/362
Fecha publicación: 25/11/2020 12:47
Adjudicatario: ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS SA
Título del contrato: suministro e instalación de equipamiento audiovisual
Categoria: Equipo audiovisual.
Tipo de contrato: Suministros
Procedimiento: Abierto simplificado
Fecha recepción de ofertas: 05/11/2020 15:00
Importe Estimado*: 99.500,00 €
Importe Adjudicado*: 96.699,82 €

Nombre administración: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P.
Organo de contratación: G83027391 - Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P.
Localidad o Provincia: Madrid
Lugar de ejecución: España - Madrid
España (ES)
Plazo de ejecución: 1  meses
Fecha adjudicación: 25/11/2020  01:00
Nota: Motivación para adjudicar a Econocom Products & Solutions, S.A.U:
Codigo CPV / Categoría: 32321200 / Equipo audiovisual.
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - 4DGT00000480 - Suministro de 3 cables HDMI 2.0, 3 cables conversor Thunderbolt 3 (USB C) a USB 3 hembra y 3 Mac mini de Apple

Expediente: 4DGT00000480
Fecha publicación: 25/06/2020 09:43
Adjudicatario: ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS SA
Título del contrato: Suministro de 3 cables HDMI 2.0, 3 cables conversor Thunderbolt 3 (USB C) a USB 3 hembra y 3 Mac mini de Apple
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Contrato menor
Importe Estimado*: 3.935,61 €
Importe Adjudicado*: 3.935,61 €

Nombre administración: Dirección General de Tráfico
Organo de contratación: Q2816003D - Dirección General de Tráfico
Localidad o Provincia: Madrid
Lugar de ejecución: España - Madrid
España (ES)
Plazo de ejecución: 3  meses
Fecha adjudicación: 05/06/2020  02:00
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - 00801-2020-60 - Contrato de cesión de derecho de uso del software LifeSize Live Stream

Expediente: 00801-2020-60
Fecha publicación: 02/07/2020 08:15
Adjudicatario: ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS SA
Título del contrato: Contrato de cesión de derecho de uso del software LifeSize Live Stream
Categoria: Paquetes de software y sistemas de información.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Alquiler
Procedimiento: Negociado sin publicidad
Importe Estimado*: 7.553,66 €
Importe Adjudicado*: 7.553,66 €

Nombre administración: Junta de Gobierno del Ajuntament de València
Organo de contratación: P4625200C - Junta de Gobierno del Ajuntament de València
Localidad o Provincia: València
Lugar de ejecución: España - Valencia/València
España (ES)
Plazo de ejecución: 2  meses
Fecha adjudicación: 03/04/2020  02:00
Nota: mejor oferta
Codigo CPV / Categoría: 48000000 / Paquetes de software y sistemas de información.
Trámite: Emergencia
Compra pública innovadora: No
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - Contrato emergencia 5 - Subministrament de material informàica per realitzar atenció telefònica i online als usuaris, per part del personal que presta serveis al Serveis Centrals i a les oficines d'atenció al públic del Servei d'ocupació de les Illes Balears

Expediente: Contrato emergencia 5
Fecha publicación: 06/07/2020 10:32
Adjudicatario: ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS SA
Título del contrato: Subministrament de material informàica per realitzar atenció telefònica i online als usuaris, per part del personal que presta serveis al Serveis Centrals i a les oficines d'atenció al públic del Servei d'ocupació de les Illes Balears
Categoria: Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Negociado sin publicidad
Importe Estimado*: 27.360,02 €
Importe Adjudicado*: 27.360,02 €

Nombre administración: Servicio de Empleo de las Illes Balears
Organo de contratación: S0711001H - Servicio de Empleo de las Illes Balears
Localidad o Provincia: Palma de Mallorca
Lugar de ejecución: España - Mallorca
España (ES)
Fecha adjudicación: 18/06/2020  02:00
Nota: La pandèmia pel Covid-19 ha provocat una situació de crisis en tots els sectors productius que ha generat un augment de persones demandants de serveis del SOIB superior al 150% respecte al mateix període del 2019. A això s'ha d'afegir que els autoritats sanitàries han establert nous protocols relacionats amb l'atenció a les persones dins els espais tancats on es potencia l'atenció per vies distintes a la atenció presencial. Per tant, el Soib ha d'implementar imprescindiblement noves modalitats d'atenció que permetin prestar un servei personalitzat i de qualitat a un nombre molt superior de demandants. D'aquesta situació es deriva la necessitat d'equipar els llocs de feina amb el material tècnic necessari per poder atendre als demandants tant per la via telefònica com per la telemàtica, atès que actualment una persona gestora d'oficina passa tota la seva jornada de feina fent l'atenció per aquesta via. El no disposar dels equipaments necessaris, a més de no permetre la implementació definitiva d'aquest model de prestació, pot ocasionar diferents malalties professionals derivades del fet de estar 5 ó 6 hores diàries atenent des d'un telèfon sense l'equipament necessari i anar en contra de les mesures de prevenció de riscos laborals. Per tant, l'equipament tècnic és imprescindible per poder atendre un important volum de persones demandants prestant un servei personalitzat i de qualitat al mateix temps que permetre la prestació d'aquest serveis complint amb els requisits de les autoritats sanitarias i del servei de prevenció de riscos laborals per tal de garantir la seguretat dels demandants i de les persones treballadores del SOIB"
Codigo CPV / Categoría: 30000000 / Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software.
Trámite: Emergencia
Compra pública innovadora: No
Fecha Inicio Ejecución: 2020-06-18
Fecha Fin Ejecución: 2020-07-20
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - 597/2020 - Adquisición de cuatro televisores marca lg modelo 24lw341c para la unidad de audiovisuales del Senado.

Expediente: 597/2020
Fecha publicación: 15/07/2020 13:58
Adjudicatario: ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS SA
Título del contrato: Adquisición de cuatro televisores marca lg modelo 24lw341c para la unidad de audiovisuales del Senado.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Contrato menor
Importe Estimado*: 969,00 €
Importe Adjudicado*: 969,00 €

Nombre administración: Letrado Mayor del Senado
Organo de contratación: S2804003H - Letrado Mayor del Senado
Localidad o Provincia: Madrid
Lugar de ejecución: España - ESPAÑA
España (ES)
Fecha adjudicación: 15/04/2020  02:00
Compra pública innovadora: No
Fecha Inicio Ejecución: 2020-04-15
Fecha Fin Ejecución: 2020-04-15
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
Fuente: Plataforma de contratación del estado.

Adjudicación - 27/20 - Suministro de equipamiento de hardware para docencia presencial/online 2 lotes

Expediente: 27/20
Fecha publicación: 06/10/2020 11:12
Adjudicatario: ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS SA
Título del contrato: Suministro de equipamiento de hardware para docencia presencial/online 2 lotes
Categoria: Ordenadores portátiles.
Tipo / Subtipo de contrato: Suministros / Adquisición
Procedimiento: Abierto
Importe Estimado*: 360.000,00 €
Importe Adjudicado*: 194.495,00 €

Nombre administración: Rectorado de la Universidad de Vigo
Organo de contratación: Q8650002B - Rectorado de la Universidad de Vigo
Localidad o Provincia: Vigo
Lugar de ejecución: Campus de Vigo, Ourense y Pontevedra Edificio Exeria
España (ES)
Plazo de ejecución: 1  meses
Fecha adjudicación: 06/10/2020  02:00
Nota: Por ser la mejor oferta y cumplir con el PPT
Codigo CPV / Categoría: 30213100 / Ordenadores portátiles.
Trámite: Ordinaria
Compra pública innovadora: No
Condiciones Admisión: Capacidad de obrar
No prohibición para contratar
No estar incurso en incompatibilidades
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social
Cumplimiento con las obligaciones tributarias
Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
Criterios de Evaluación Técnica: Trabajos realizados
Criterios de Evaluación Económica-Financiera: Cifra anual de negocio

Lotes

 • Nº de lote
 • Description lote
 • Importe Adjudicado
 • Lote Nº 1:
 • 500 unidades de portátiles convertibles pantalla táctil
 • 200.000,00 €
Mostrar todos los datos Seguimiento de licitaciones
* Importe sin impuestos

Tabla resumen

 • TOTAL
 • 2018
Datos obtenidos de Fuentes Públicas y de la Plataforma de Contratación del Estado.
Ir al Gestor de Licitaciones Avanzado

Clasificación de contratistas del estado para ECONOCOM PRODUCTS& SOLUTIONS SA

Órgano de Contratación

 • ADMINISTRACIÓN / ORGANO DE CONTRATACIÓN
 • Nº ADJ.
 • IMPORTE ADJUDICACIÓN
 • TOTAL
 • 7
 • 920.003,11 €
 • Rectorado de la Universidad de Vigo
  Rectorado de la Universidad de Vigo
 • 2
 • 783.485,00 €
 • Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P.
  Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, F.S.P.
 • 1
 • 96.699,82 €
 • Servicio de Empleo de las Illes Balears
  Servicio de Empleo de las Illes Balears
 • 1
 • 27.360,02 €
 • Junta de Gobierno del Ajuntament de València
  Junta de Gobierno del Ajuntament de València
 • 1
 • 7.553,66 €
 • Dirección General de Tráfico
  Dirección General de Tráfico
 • 1
 • 3.935,61 €
 • Mesa del Senado
  Letrado Mayor del Senado
 • 1
 • 969,00 €
 • Cerrar
 • Informes Comerciales
 • Ranking empresas
 • Servicios
  • Tarificador descuento de pagarés
  • Empresas nuevas
  • Registro Mercantil
  • Calculadora IBAN
  • Ranking concursal
 • Licitaciones
 • Noticias
 • Opiniones
 • Iniciar sesión